Cenik dimnikarskih storitev

Z.ŠT. VRSTA STORITVECena na uro v EURDelež časaCenaCena z DDV
1pregledovanje malih kurilnih naprav do 50 kW
1.1prvi pregled kurilne in dimovodne naprave33,00/86,90106,02
1.2redni pregled kurilne in dimovodne naprave33,00/8,25 10,07
1.3izredni predgled kurilne in dimovodne naprave33,00po porabljenem času*1//
2pregledovanje malih kurilnih naprav nad 50 kW
2.1prvi, redni, izredni pregled33,00po porabljenem času*1//
3čiščenje malih kurilnih naprav do 50 kW (uporablja se tista norma, ki je za uporabnika ugodnejša)
3.1redno mehansko čiščenje dimovodne naprave33,00/13,7516,78
3.2redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na tekoče gorivo33,00/24,2029,52
3.3redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na trdno gorivo33,00/19,8024,16
3.4redno mehansko čiščenje dimovodne in male kurilne naprave na tekoča in trdna goriva33,00/25,8531,54
3.5redno mehansko čiščenje male uplinjevalne kurilne naprave na trdno gorivo33,00/35,2042,94
3.6redno mehansko čiščenje dimovodne in male uplinjevalne kurilne naprave na trdno gorivo33,00/41,2550,33
4čiščenje malih kurilnih naprav nad 50 kW
4.1redno mehansko čiščenje dimovodne naprave, male kurilne naprave33,00po porabljenem času*1//
5izredno in generalno čiščenje malih kurilnih naprav, ki se izvaja mehansko ali kemično
5.1izredno in generalno čiščenje dimovodne naprave, male kurilne naprave, ki se izvaja mehansko ali kemično33,00po porabljenem času*1//
6meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah do 50 kW na tekoče in plinasto gorivo
6.1prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini33,00/15,9519,46
7meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah do 50 kW na trdno gorivo
7.1 prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini33,00/33,0040,26
8meritve emisijsnvi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah nad 50 kW
8.1prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini33,00///
9informiranje uporabnika dimnikarskih storitev
9.1informiranje uporabnika dimnikarskih storitev o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav in svetovanje glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav33,00/3,854,70
10odstranjevanje katranskih oblog
10.1odstranjevanje katranskih oblog, ki se jih ne odstrani z rednim čiščenjem malih kurilnih naprav in se izvaja mehansko, kemično, z izžiganjem ali drugimi postopki33,00po porabljenem času*1//
11dela, ki se ne izvajajo pri uporabniku
11.1obdelovanje evidence in opravljanje administrativnih postopkov za posameznegauporabnika dimnikarskih storitev, ki se ne izvajajo pri uporabniku//11,0013,42

¹ Znesek za izvedene dimnikarske storitve se izračuna tako, da se zmnoži cena izvajanja dimnikarskih storitev na časovno enoto (uro) in normativno število časovnih enot dela dimnikarskih storitev, izraženo v minutah.

² Obračuna se najmanj 10 minut, nato pa vsakih začetih 10 minut dela pri uporabniku.

³ Čiščenje plinskih kurilnih naprav do 50kW, talna izvedba z ventilatorskim gorilnikom/plamenico/kuriščem (gre za identično peč na EL kurilno olje, le da deluje na plin). Navedeno se ne nanaša za stenske kurilne kotle na plin.

⁴ Dimnikarska družba lahko točko 3.3 razdeli na podtočke, na primer 3.3.1, 3.3.2. Razdelitev na podtočke se izvede v primeru, ko dimnikarska služba pri izračunu zneska za izvedene dimnikarske storitve uporablja različne cene izvajanja dimnikarskih storitev na časovno enoto (uro) za različne vrste malih kurilnih naprav, na primer štedilnike z ali brez priprave sanitarne vode, krušne peči, odprte ali zaprte kamine, centralne kurilne naprave.

⁵ Glej opombo 3.

⁶ Dimnikarska družba lahko točko 3.4 razdeli na podtočke, na primer 3.4.1, 3.4.2. Razdelitev na podtočke se izvede v primeru, ko dimnikarska služba pri izračunu zneska za izvedene dimnikarske storitve uporablja različne cene izvajanja dimnikarskih storitev na časovno enoto (uro) za različne vrste malih kurilnih naprav, na primer štedilnike z ali brez priprave sanitarne vode, krušne peči, odprte ali zaprte kamine, centralne kurilne naprave.

⁷ Časovni normativ za obdelovanje evidence in opravljanje administrativnih postopkov za posameznega uporabnika dimnikarskih storitev, ki se ne izvajajo pri uporabniku, je 20 minut na leto in se uporabniku dimnikarskih storitev obračuna ob prvi opravljeni dimnikarski storitvi na začetku kurilne sezone.

Vse cene so v EUR

Cenik velja od 29.09.2018
Dimnikarstvo Kamin d.o.o., Mlinska ulica 22, 2000 Maribor

Celoten cenik naših storitev lahko prenesete v PDF obliki s klikom na spodni gumb.